Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności > Jak lepiej zarządzać stadem krów mlecznych

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ STADEM KRÓW MLECZNYCH

Od kilku lat obserwujemy postępującą specjalizację ferm bydła mlecznego w Polsce. Poprawa materiału genetycznego, lepsze zarządzanie stadem i paszami objętościowymi, a także rozsądne planowanie, zgodne z obranymi celami to cechy dobrej i przyszłościowej fermy bydła mlecznego. Pomimo, a może z powodu, niskich cen skupu mleka, hodowcy inwestują w stada krów i dokładniej kalkulują koszty produkcji jednego litra mleka. Jak podaje GUS, wzrasta pogłowie bydła w Polsce, a produkcja mleka za pierwsze cztery miesiące tego roku była wyższa do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jak opłacalnie produkować mleko w sytuacji kryzysu w branży mleczarskiej?

Koszty żywienia stanowią około 50% kosztów produkcji mleka. Obniżenie kosztów produkcji litra mleka nie może wiązać się wyłącznie z ograniczeniem w dawce pokarmowej pasz treściwych, jak to miało miejsce na początku okresu spadku cen mleka w ubiegłym roku. Efektem takiego działania było pojawienie się na fermach wielu problemów żywieniowych, w tym chorób metabolicznych. Opłacalna produkcja mleka wymaga racjonalnego żywienia krów mlecznych. Inwestowanie we własne pasze, a zwłaszcza w pasze objętościowe powinno mieć wysoki priorytet. De Heus nie ogranicza się tylko do produkcji mieszanek paszowych, ale przede wszystkim stara się udzielać hodowcom bydła mlecznego fachowych porad poprzez szereg projektów.

BesterGrass - dobrze plonujące mieszanki traw pastewnych

W ramach BesterGrass oferujemy sprawdzone i dobrze plonujące mieszanki traw pastewnych. Atutem tego projektu jest doradztwo firmy Barenbrug w zakresie rekultywacji starych upraw traw i zakładanie nowych użytków zielonych.

LaboExpert - profesjonalna analiza pasz objętościowych

Mówiąc często ‘dobrej jakości pasza objętościowa', wielu hodowców ma na myśli tylko walory zapachowe i wizualne pasz objętościowych. To nie wystarcza. Do prawidłowego ocenienia wartości pokarmowej kiszonek i zbilansowania dawki pokarmowej z ich udziałem niezbędne są rzeczywiste parametry tych pasz. Od trzech lat analizujemy pasze objętościowe na akredytowanej linii laboratoryjnej BLgg Osterbeeg w ramach projektu LaboExpert. Klient otrzymuje wynik analizy wraz z zakresami składników pokarmowych, którymi powinna charakteryzować się dobra kiszonka, np. z kukurydzy, traw czy lucerny. Te zalecane zakresy są wartością dodaną, dzięki którym hodowca wraz z naszym doradcą żywieniowym może przeanalizować jaki istotny parametr należy poprawić w przyszłości przy zbiorze i przygotowywaniu kiszonek.

Synchro-Fos - żywienie bakterii żwacza i FeedExpert - profesjonalne bilansowanie dawek

System żywienia bydła, który wykorzystujemy do bilansowania dawek pokarmowych to SDVE/SOEB. Jego niezaprzeczalną zaletą jest możliwość synchronizacji pracy żwacza. Należy pamiętać, że żywienie bydła w 75% opiera się na żywieniu bakterii żwacza, dlatego w pierwszej kolejności właśnie bakteriom musimy zapewnić odpowiednie warunki do ich rozwoju. Służy do tego system Synchro-FOS. Wartość Synchro-FOS analizujemy dla wszystkich składników dawki pokarmowej. Posiadając takie narzędzie, nasi doradcy żywienia bydła bilansują profesjonalne dawki w programie FeedExpert dla każdej fermy i różnych grup fizjologicznych krów.

Kaliber - program odchowu młodego bydła

Bilansujemy dawki pokarmowe nie tylko dla krów mlecznych, ale również dla młodzieży hodowlanej. W celu właściwego prowadzenia bydła już od najmłodszego wieku stosujemy program odchowu młodego bydła ‘Kaliber'. Program ten to wynik wieloletnich doświadczeń, duża wiedza i porady jak odchować jałówkę, aby jej wycielenie miało miejsce w 24-tym miesiącu życia przy jednocześnie optymalnej kondycji (BCS) i wyrostowości zwierzęcia. Kaliber zmniejsza koszty odchowu młodzieży w stosunku do kosztów całkowitych produkcji mleka.

Prelacto - nasz nowy plan zarządzania krowami zasuszonymi

Najnowszym wprowadzonym przez nas programem jest plan zarządzania krowami zasuszonymi ‘Prelacto'. Jego celem jest bezproblemowe wprowadzenie krowy do nowej laktacji. Prelacto to nie tylko tworzenie odpowiednich dawek pokarmowych zasuszenia właściwego i przejściowego, ale również wskazówki jak zarządzać krowami zasuszonymi, mając na uwadze ich kondycję, zdrowie i środowisko. Nasze kompleksowe doradztwo pomaga hodowcom aktywnie wpływać na decydujące wartości hodowli krów mlecznych, tj. długość życia krów i efektywna produkcja mleczna. Te z kolei istotnie wpływają na racjonalizację kosztów hodowli bydła, a co za tym idzie na ekonomikę produkcji mleka. Zapraszamy hodowców bydła do kontaktu z naszymi wyspecjalizowanymi doradcami, których można odszukać na stronie internetowej De Heus www.deheus.pl

Nazwa użytkownika