Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności > Jesień na łąkach i pastwiskach

JESIEŃ NA ŁĄKACH I PASTWISKACH

Jesień na łąkach i pastwiskach

Jesień to dla wszystkich roślin czas szczególny - również dla traw i roślin motylkowatych. Jest to okres wytężonego gromadzenia zapasów na zimę. Łąki i pastwiska, niestety najczęściej odżywiane wiosną, po całym sezonie wysokiej produkcji, wykorzystały zasoby składników pokarmowych w glebie. Dlatego też bezwzględnie należy dostarczyć im podstawowych pierwiastków, takich jak fosfor czy potas. Fosfor wzmocni system korzeniowy roślin, potas natomiast zagęści sok komórkowy i zapobiegnie jego zamarzaniu. Jest to zabieg szczególnie ważny na gruntach narażonych na tworzenie się zastoisk wodnych i wywiewanie okrywy śnieżnej. Takie nawożenie najlepiej przeprowadzić jeszcze w październiku, aby rośliny miały czas pobrać składniki z nawozów.  

Jesień to również dobry moment na zastosowanie nawozów wapniowych. Na użytki zielone zaleca się nawozy z wapnem występującym w formie węglanowej (CaCO₃). Mimo iż jesienne nawożenie łąk i pastwisk wielu osobom wydaję się nieracjonalne, jest niezwykle ważne dla roślin i daje ogrom korzyści rolnikom.

Użytki zielone dobrze dokarmione jesienią, szybciej wystartują wiosną w wyścigu o wysoką produkcyjność i pozwolą zebrać pierwszy pokos wcześniej,
co może skutkować zwiększeniem liczby pokosów w roku. Należy również pamiętać o niestosowaniu w tym czasie nawozów z dodatkiem azotu, gdyż pobudza on rośliny do intensywnego wzrostu i obniża ich zimotrwałość.

Dawki nawozów stosowanych jesienią zależą od poziomu zasobności gleby, rodzaju
i klasy gleby oraz od wykonywanego nawożenia w sezonie wegetacyjnym. Dlatego niezmiernie ważne jest sporządzanie planów nawożenia użytków zielonych. Dobry doradca powinien sporządzić taki plan, opierając się na wynikach analiz glebowych. Warto pamiętać, że każdy składnik odżywczy, wprowadzony do gleby w odpowiedniej ilości i w optymalnym terminie, jest zyskiem w postaci lepszej jakości sianokiszonki.

Przykładowe roczne dawki NPK na intensywnych użytkach zielonych (mieszanki traw z motylkowatymi):

Zawartość wynikająca
z analizy gleby

Nawożenie P

Nawożenie K*

Bardzo wysoka

30

60-80

Wysoka

50

80-100

Średnia

80

100-120

Niska

100

120-180

Bardzo niska

140

200-260

* Niższą dawkę [K] stosujemy na glebach cięższych (mady, iły, gliny), wyższą na glebach lżejszych i organicznych. Potas [K] stosujemy minimum w dwóch dawkach (dawka nie większa jak 60kg/ha)

 

 

Termin nawożenia

Nawożenie N

Wiosna

80-100

Po I pokosie

60

Po II pokosie

60

Po III pokosie

40

Po IV pokosie**

30

** Nawożenie azotem po IV pokosie przeprowadzamy tylko do końca sierpnia, jeśli IV pokos wypadł we wrześniu i później rezygnujemy z nawożenia azotem. Wyższe dawki [N] na gleby lżejsze, niższe na cięższe. 

Nazwa użytkownika