Aktualnie jesteś: Strona główna > Partnerzy

PARTNERZY

 DeHeus Marka rynkowa De Heus powstała z połączenia dwóch firm - Koudijs Pasze Sp. z o.o. oraz Hima Sp. z o.o. mających długie tradycje w sektorze pasz dla zwierząt. Obecnie jest wiodącym producentem pasz, koncentratów paszowych, premiksów oraz preparatów mlekozastępczych w Polsce. Firma, poza własnym know-how, korzysta z wiedzy firmy matki, która jest największą niezależną firmą rodzinną wytwarzającą pasze na rynku holenderskim.

Dzięki doświadczeniu, wiedzy i kompetencjom naszych pracowników klienci firmy De Heus mają zagwarantowane najwyższej jakości pasze i profesjonalne doradztwo żywieniowo-hodowlane.

trzodaOnasbrojlerOnaskonieOnascielakOnas

   
Wielką wartością firmy De Heus jest zespół ponad stu bardzo dobrze wy- kwalifikowanych i profesjonalnych doradców żywieniowych. Od trzech lat pro- dukty De Heus docierają również do małych gospodarstw wiejskich poprzez mobilną sieć sprzedaży Sklepów Paszowych De Heus. Obecnie w całej Polsce w ten sposób obsługiwanych jest ponad 30 000 gospodarstw tygodniowo.

 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------

AdiFeed dzięki zasadom, wiedzy, doświadczeniu oraz skutecznym produktom zbudował swoją markę, stając się jedną z czołowych firm na rynku dodatków paszowych.

Swoją działalność prowadzi w trzech obszarach:

-dystrybucji wysokiej jakości dodatków paszowych renomowanych produ- centów  m. in.: Adisseo, Lallemand, Phytobiotics, ADM, Yara

-produkcji specjalistycznych produktów fitogenicznych opartych na receptu- rach opracowanych w Centrum Badawczo – Rozwojowym AdiFeed

-wdrażania innowacyjnych technologii dozowania dodatków płynnych i kontroli wilgotności produktów sypkich

Firmie AdiFeed zawsze przyświeca jeden cel - pewny zysk klienta, a także minimalizacja ryzyka hodowlanego poprzez zwiększenie zdrowotności zwierząt.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------
Specjaliści w trawach pastewnych i trawach gazonowych

Royal Barenbrug Group jest globalnie działającą firmą nasienną, zarządzaną w Holandii. Do dzisiejszego dnia Barenbrug Group jest niezależną firmą rodzinną. Przeszło 100-letnie doświadczenie oraz nasze międzynarodowe uznanie jest oparte na takich wartościach jak Innowacja, Jakość, Marketing i Partnerstwo. Specjalizujemy się w hodowli i produkcji nasion traw oraz dystrybucji traw pastewnych i gazonowych na całym świecie. Nasza sprzedaż roczna ok. 150 milionów euro - czyni nas jedną z największych światowych firm w branży.

Grupa Barenbrug posiada 21 filii w 14 krajach na  wszystkich sześciu konty-nentach. Badania i hodowla prowadzone we wszystkich strefach klimatycznych na świecie wraz  z ciągłymi badaniami naukowymi dają w rezultacie wysokiej jakości produkty. Firma kontynuuje długotrwałe partnerskie stosunki ze swoimi klientami i hodowcami oraz bierze czynny udział w ważnych projektach badawczych wraz z czołowymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi. Specjalistyczna wiedza pomaga nam oferować coraz doskonalsze produkty. Nasza marka oznacza najwyższą jakość.

Naszą misją jest prowadzenie międzynarodowej firmy nasiennej, specjali- zującej się w uprawach traw pastewnych i traw gazonowych. Skupiamy się na badaniach i rozwoju, gwarantujących ciągłą  innowację i wysokiej jakości grupę produktów i usług, aby generować maksymalny zysk naszych partnerów bizne-sowych. W pogoni za doskonałością, dążymy do celu zapewnienia zyskowności naszych akcjonariuszy i nagrodzenia wysiłków naszych pracowników.

  ------------------------------------------------------------------------------------------
Alta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu od ponad 10 lat realizuje misję, jako córka-spółka jednej największych prywatnych stacji hodowlanych na  świecie  -  Alta Genetics Inc (kod stacyjny 011).  Naszą wartość tworzą: programy, produkty oraz ludzie. Program hodowlany, jaki jest realizowany w naszej firmie oferuje wycenioną oraz genomową genetykę bydła mlecznego z Holandii, USA i Kanady oraz nasienie buhajów ras mięsnych. Lokalizacje samej produkcji nasienia : USA, Kanada, Holandia, Chiny oraz Brazylia.

Sprzedajemy rocznie przeszło kilkanaście milinów porcji nasienia na całym świecie, z naszej stacji pochodzą słynne linie buhajów: BELLWOOD,HERSHEL, WADE, MARSHALL, FORMATION, AARON, RAMOS, LUKE, BAXTER, FINLEY, IOTA, MARTY, ROSS, R2 - testowanych w programie AltaADVANTAGE na całym świecie (weryfikacja pochodzenia badaniem DNA z włosa). Jesteśmy także czołowym dostawcą nasienia rasy jersey w Polsce. Posiadamy w swojej ofercie nasienie seksowane rasy HO oraz ras mięsnych.

Nasze programy skupione są na poprawie: cech zdrowotnych, komponentów mleka czy rzeczywistej płodności buhajów. Od roku jesteśmy dostawcą do realizowanego przez Uniwersytet w Bydgoszczy doświadczenia hodowlanego z nasieniem genomowym buhajów. Oferujemy także genomową wycenę potoms- twa płci żeńskiej realizowaną przy współpracy z Federacją Holsztyna w USA.

Alta to także profesjonalne doradztwo hodowlane, nasi klienci mają dostęp do bezpłatnego programu kojarzeniowego AltaMATE (możliwość wykonania doborów np. informacji: rodowodowych, liniowych oraz rodowodowo-liniowych) poszerzonego o ekonomiczny program, ValueBuilder, do liczenia zwrotu z inwestycji poniesionych na genetykę – pod koniec roku zostanie wprowadzona nowa wersja programu AltaGPS, odpowiadająca zapotrzebowaniu progre-sywnych hodowców bydła na całym świecie. Córki po naszych buhajach są vice-czempionkami, czempionkami na wystawach regionalnych czy krajowych. Buhaje z naszej stacji to także ojcowie buhajów w kraju i na świecie.

Alta  na świecie posiada także w swojej programy do zarządzania stadem DC305,suszoną naturalną siarę CCT. Alta to także możliwość kształcenia się w na naszym Uniwersytecie w USA. Dwa razy do roku organizujemy także warsztaty hodowlane w USA, gdzie hodowcy z całego świata na żywo mogą przekonać się o wartości jaką tworzymy.Alta to nieustanny rozwój niebawem w ofercie będziemy posiadać niezależny system do wykrywania rui, monitorujący zachowanie się zwierząt.

Nazwa użytkownika