Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności > Zadbaj o najwyższą jakość i strawność kiszonek z kukurydzy

ZADBAJ O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ I STRAWNOŚĆ KISZONEK Z KUKURYDZY

Problem prawidłowego zakiszania oraz przygotowania kiszonki z kukurydzy nurtuje wszystkich hodowców, szczególnie na początku sezonu zbioru. Aby rozwiać wątpliwości dotyczące prawidłowych praktyk kiszonkarskich, AdiFeed wspólnie z firmą Limagrain oraz przy współpracy z Lallemand Animal Nutrition zorganizował drugą edycję Szkoły Zakiszania Kukurydzy.  

 

Jedną z misji AdiFeed jest umożliwienie hodowcom, specjalizującym się w produkcji mleka pogłębienie wiedzy z dziedziny zakiszania i poprawy efektów produkcyjnych gospodarstw rolnych. Poprzednie edycje Szkół Zakiszania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy postanowili je kontynuować.

 

W dniach 25-28 sierpnia 2014 r. odbyły się cztery spotkania w różnych lokalizacjach. Pierwsza konferencja, rozpoczynająca cykl spotkań Szkoły Zakiszania Kukurydzy miała miejsce na Fermie Niechłód, należącej do PR Długie Stare, kolejne na Fermie Jarantowice (OHZ Osięciny) oraz na Fermie Fortune w Cieszymowie i w Gospodarstwie Rolnym Pana Adama Pietruszyńskiego w Stradunach. Program Szkoły Zakiszania Kukurydzy podzielony jest zawsze na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W tej edycji, część teoretyczna obejmowała wykłady z zakresu żywienia i rozrodu krów, jak również prawidłowego zbioru i zakiszania kukurydzy.

 

Wzorem lat ubiegłych na Szkole Zakiszania, AdiFeed gościł dr Zbigniewa Lacha, który zainteresował hodowców wykładem pt. „Żywienie a rozród. Związki przyczynowo-skutkowe”. Prelegent zwrócił uwagę na wieloczynnikowe podłoże niesatysfakcjonującego rozrodu krów, jak również podkreślił bardzo ważną rolę wątroby w funkcjonowaniu rozrodu u bydła. Kolejną prezentację pt. „Każdy kilogram ma znaczenie. Strata czy zysk w kiszonce z kukurydzy” przedstawił specjalista z firmy Lallemand Animal Nutrition Pan Pierre Pichon. Wykładowca przedstawił dane, dotyczące produkcji kukurydzy na kiszonkę, jak również zreferował proces fermentacji, przebiegającej w kiszonce, wyróżniając przy tym pięć faz zakiszania. Zwrócono uwagę na to, że dobra i stabilna kiszonka wymaga wysokiego plonu choć to dopiero połowa sukcesu. Drugą połowę stanowi zastosowanie prawidłowych praktyk kiszonkarskich oraz utrzymanie wysokiej jakości zakiszanego materiału. W tym celu istotne jest zastosowanie sprawdzonych i odpowiednich zakiszaczy jak Lalsil® Fresh HC zawierających w składzie opatentowany szczep Lactobacillus buchneri NCIMB 40788.

 

Ostatni wykład pt. „Heder w dół. Wysokość cięcia ma znaczenie” wygłosiła Pani Sylwia Kuśnierek z firmy Limagrain. Prowadząca zwróciła uwagę na fakt, że w krajach Europy specjalizujących się w produkcji mleka zbiera się kukurydzę na wysokości 15-20 cm, ponad poziomem zanieczyszczeń ziemią. Zarówno dobór odmiany jak i wysokość cięcia kukurydzy ma ogromne znaczenie dla wyniku ekonomicznego zbioru kukurydzy na kiszonkę. Okazuje się jednak, że dobór odmiany jest istotniejszy niż wysokość cięcia. Firma LG od 30 lat w ramach projektu Animal Nutrition, zajmuje się krzyżowaniem odmian kukurydzy w celu osiągnięcia wysokiej strawności włókna, jak i maksymalnego udziału skrobi. Prowadząca przypomniała również zebranym o poprawnym terminie zbioru kukurydzy na kiszonkę. Optymalna zawartość suchej masy kukurydzy w momencie zbioru na kiszonkę powinna mieścić się w granicach 30-35%. Zaprezentowano także, jakie konsekwencje niesie za sobą zbiór zakiszanego materiału o SM wyższej lub niższej od zalecanej wartości.

 

Część praktyczna spotkań obejmowała m.in. wizytację na poletkach demonstracyjnych odmian LG, zapoznanie się z atutami, pokrojem i wymaganiami glebowo – agrotechnicznymi odmian kukurydzy na kiszonkę z programu Animal Nutrition. Ocena gotowości kukurydzy do zbioru, zawartości suchej masy w zielonce, jak i omówienie sposobu zbioru było omawiane w części praktycznej. W drugiej części wizytacja przeniosła się na fermy, gdzie zespół AdiFeed przy silosie szczegółowo omawiał proces kiszenia, badano jakość ubicia kiszonki przy użyciu correra, temperaturę kiszonki oraz poddano ocenie strukturalność kiszonki przy pomocy sit Penn State. Hodowcom zaprezentowano również miejsca zagrzewania się kiszonki przy pomocy kamery termowizyjnej. Słuchacze mogli przeanalizować błędy popełniane podczas zakiszania i przygotowania pryzmy do wybierania kiszonki.

 

Tegoroczna Szkoła Zakiszania Kukurydzy, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się wśród hodowców, producentów mleka oraz przedstawicieli firm paszowych ogromnym zainteresowaniem. Duża frekwencja, łącznie ponad 400 uczestników utwierdza w przekonaniu, że poruszane tematy są nadal aktualne. Zdaniem gości cenne wskazówki oraz praktyczne porady w zakresie zakiszania przyczynią się do poprawy jakości kiszonki z kukurydzy. Hodowcy zyskując wiedzę zyskali narzędzie pracy. Pora wykorzystać je w praktyce!  

Nazwa użytkownika